Master

Nytt utdanningstilbud setter fart på digital helserevolusjon

Et nytt utdanningstilbud skal ta Helgelandssykehuset videre i arbeidet med utviklingen av fremtidens digitale helsetjenester.

Rådgiver Silje Paulsen og kommunikasjonsrådgiver Anette Fredriksen
Publisert 02.02.2022
Sist oppdatert 20.12.2023
Illustrasjon av Hololens.

Illustrasjon av Hololens. Foto: Sturla Ditlefsen/Helgelandssykehuset

 

Helgelandssykehuset har et stort behov for å ta i bruk ny teknologi, utvikle digitale helsetjenester og jobbe smartere for å kunne tilby flere tjenester ut til pasientene i hjem og lokalsamfunn. Dette er et viktig satsingsområde for Helgelandssykehuset som er et av landets minste lokalsykehus, og drives i en desentralisert struktur med tjenestetilbud på flere lokasjoner.

- Det er viktig for oss å være i front når det gjelder å ta i bruk ny teknologi og digitale løsninger for å kunne tilby pasientene helsehjelp i sitt lokalsamfunn. Dette blir stadig mer aktuelt i tiden fremover. Derfor jobber vi med flere utviklingsprosjekter og satser på å tilegne oss ny kompetanse innen digitale helsetjenester, sier administrerende direktør Hulda Gunnlaugsdottir. 
 

Starter høsten 2022 på Helgeland

UiT- Norges arktiske universitet, kommunene på Helgeland og Helgelandssykehuset har samarbeidet om å utvikle en erfaringsbasert masterutdanning innen digitale helsetjenester​ som tilbys fra høsten 2022 på Helgeland.
- Master i digitale helsetjenester er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Vi er stolte av å bidra i utviklingen av denne masterutdanningen sammen med UiT og kommunene på Helgeland. Dette er viktig kompetanse vi trenger for fremtiden, og vi vil tilrettelegge for at ansatte hos oss kan ta denne utdanningen, sier Hulda Gunnlaugsdottir.
 
Studiet åpner for søking 1. februar, med søknadsfrist 1. mars.
- Vi håper at både teknologer, helsepersonell og andre som har en rolle i arbeid med digitale helsetjenester eller ønsker å få det, ser mulighetene i en slik masterutdanning.  Studenter kan ta enkeltemner eller en hel master, alt etter hvilket kompetansebehov de har i sin jobb. Det er ingen studieavgift ut over semesteravgiften som alle studenter må betale, og samlingene er på Helgeland. Vi tror på stor interesse både i og utenfor regionen, sier Gunnlaugsdottir.
 

For pasientene

Koronapandemien har satt ekstra fart i e-helsearbeidet i hele landet, og stadig flere pasienter får nå behandling og oppfølging på avstand. For en region som Helgeland med lange avstander er dette særlig viktig for å sikre likeverdige helsetjenester. 
For pasienter betyr digitale helsetjenester at man i større grad kan få helsehjelp enten i hjemmet eller i lokalsamfunnet, der man tidligere måtte reise inn til sykehus. Eksempler på dette er digitale konsultasjoner, medisinsk-teknisk utstyr for monitorerering og generell digital oppfølging i hjemmet.

Det er behov for ny kompetanse til å håndtere digital hjemmeoppfølging og behandling. I dag har mange pasienter avansert medisinsk-teknisk utstyr hjemme, utstyr som for få år siden bare var tilgjengelig ved et besøk i sykehus. Helgelandssykehuset satser på digital oppfølging av pasienter der de bor, og har flere prosjekter knyttet til dette. Et eksempel er prosjektet Helserom Helgeland hvor kommuner og sykehus samarbeider om å kunne tilby spesialisthelsetjenester i lokasjoner ute i distriktene, ved hjelp av digitale løsninger. 

Konsultasjoner med spesialister på tvers av Helgeland 

Ved sykehusets distriktsmedisinske senter (DMS) jobber vi allerede målrettet for å ta i bruk ny teknologi og utvikle digitale helsetjenester. Målet med DMS-et på Sør-Helgeland er å etablere et tilgjengelig, utvidet og bedre koordinert helsetilbud der pasienten bor og da må man tenke nytt: 
- Vi jobber blant annet med å ta i bruk utstyr som HoloLens 2 fra Microsoft, et brillesett som kobler virkelighet og data. Dette prøver vi ut i konsultasjon der fysioterapeut tar imot pasienten lokalt ved DMS-et. Fysioterapeuten på DMS-et og legespesialist i ortopedi som er lokalisert i Mo i Rana, kommuniserer via Teams og HoloLens, for å gjennomføre undersøkelse av pasienten. Dette gjør at pasienten slipper å reise langt for kontroll. Den kan tas lokalt på DMS-et med like god kvalitet som en tradisjonell konsultasjon, sier DMS-leder Sturla Ditlefsen.

For å lykkes med utvikling av digitale helsetjenester på Helgeland, er Helgelandssykehuset opptatt av å utvikle kompetanse for å kunne iverksette, videreutvikle og sikre god kvalitet i digitale helsetjenester, til det beste for pasientene og innbyggerne. 

- Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra til å realisere den digitale helserevolusjonen, om å søke utdanningen. Dette er dyrebar kompetanse i tiden fremover og en slik utdanning vil kunne åpne mange dører, vektlegger Ditlefsen.
Ønsker du å søke på master i Digitale helsetjenester? Se mer info på UiT sine nettsider.​