Rana Ap holdt åpent sykehusmøte

Helgelandssykehuset var invitert da Rana Arbeiderparti arrangerte åpent møte om sykehusstruktur i kommunestyresalen 5. september.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 06.09.2016
Sist oppdatert 20.12.2023
Tekst, brev
Rana Arbeiderparti hadde invitert prosjektansvarlig i Helgelandssykehuset, Bjørn Bech-Hanssen, til å informere om 2025-prosjektet.

​Rundt 60 mennesker deltok på det åpne møtet, som også ble streamet av Rana kommune og Rana Blad.  Prosjektansvarlig i Helgelandssykehuset, Bjørn Bech-Hanssen brukte den første halvtimen på å orientere om arbeidet i prosjektet, hva som lå til grunn for innstilling til vedtak i styresak 61 og 62 og hva som ble resultatet av styrebehandlingen. Deretter orienterte ordfører Geir Waage kort om hva som er Rana kommunes standpunkt i saken. Waage understreket at Rana kommune vil arbeide mot Helse Nord for å få alternativ 2b-1 (tosykehusmodellen) tilbake inn i det videre utredningsarbeidet.

 

En gruppe mennesker som sitter ved bordene