Dette har vi i Helgelandssykehuset:

Plastisk kirurgi i Helgelandssykehuset

Dersom du tror at plastisk kirurgi hovedsakelig handler om estetiske inngrep og silikon, så tar du feil. I over tjue år har vårt sterke fagmiljø innen plastikkirurgi gjort operasjoner som er vesentlige for pasientens helse. Pasientene kommer fra hele Helgeland, samt tilreisende fra andre steder i Norge. Avdelingen ligger i Helgelandssykehuset Mosjøen og er den som utfører flest postbariatriske operasjoner i året i hele Helse Nord.

Mette Horsberg, kommunikasjonssjef
Publisert 08.06.2021
Sist oppdatert 10.05.2023
Plastikk kirurg og sykepleiere
Operasjonssykepleiere Hanne Sommerli Lind og Tove Ringen sammen med plastikk- og rekonstruktiv kirurg Ole Arvid Forså Østerud.

​- Vi opplever at pasientene er fornøyde med å komme til oss. Det er kvalitet og trygghet som betyr mest for dem, tror jeg. I tillegg så har vi litt kortere ventetid enn andre steder. Det sier Ole Arvid Forså Østerud, plastikk og rekonstruktiv kirurg.

Det er tre plastiske kirurger på avdelingen. Det vil alltid være en tilgjengelig. I tillegg er det svært kompetente sykepleiere med erfaring på dette fagfeltet.

Rehabiliterende operasjoner

Folk som har gjennomgått såkalt slankeoperasjoner (utføres ikke her på Helgeland) har i blant behov for å få operert overflødig hud. På fagspråket kalles dette postbariatriske operasjoner og er en av oppgavene Helgelandssykehuset utfører av plastikkkirurgi.

- Dette er pasienter som er sårbare, stigmatiserte. De har gjerne levd et liv med store komplekser i forkant av slankeoperasjonen. Så opplever de betydelige plager i etterkant, ting som helt klart går ut over deres livskvalitet. Noen må ha flere operasjoner, ulike steder på kroppen, forklarer Østerud.

Plastikkirurgi og kreft

En annen stor pasientgruppe er brystkreftpasienter som har fått fjernet ett eller begge bryst. Det handler om å gjenopprette opprinnelig funksjon og utsende, i motsetning til estetisk kirurgi. For mange pasienter som har vært igjennom en tøff sykdomsperiode og kreftbehandling, har en slik rekonstruksjon stor betydning. Dette kan pasientene selv fortelle om.

Sår og skader

Avdelingen i Mosjøen reparerer trykksår, som er en svært alvorlig tilstand. Trykksår kan oppstå både av manglende bevegelse over tid, som for eksempel ved lammelser. Det kan også forekomme etter hendelser hvor man har falt og blitt liggende.

- Vi har hatt pasienter som har vært døden nær av kompliserte trykksår, men som har blitt rehabilitert hos oss. Det er en god dag på jobben når du ser en slik pasient komme seg opp og i vigør igjen, sier Østerud.

Plastisk kirurgi utføres også i forbindelse med brannskader, syreskader, frostskader, strømstøt, m.v. Helgeland har tung industri flere steder, og da viser det seg ofte nyttig å ha denne kompetansen lokalt. Det er også samarbeid med andre spesialiteter som hudavdeling, ortopedisk avdeling med flere.