Informasjon til pasienter

Informasjon om behandling

 • Barn og unge i familien?

  Barn og unge påvirkes når noen i familien er syke og trenger å forstå hva som skjer. Det kan være at du selv er pasient, pårørende eller at du er forelder til syke barn med søsken. Vi på sykehuset skal bidra til at barn og unge i din famili...

 • Digital egenregistrering

  Digital egenregistrering brukes til pasientmedvirkning, utredning og behandling. Dette innebærer at pasienten selv rapporterer om sin helsetilstand ved å fylle ut digitale spørreskjema. Dette gjøres gjennom programvaren Checkware.

 • Forløpskoordinator for kreftbehandling

  Hvis du har blitt henvist til utredning i pakkeforløp for kreft er forløpskoordinatoren din kontaktperson på sykehuset.

 • Forløpskoordinator psykisk helse og rus

  Hvis du har blitt henvist til pakkeforløp innen psykisk helse og rus er forløpskoordinatoren din kontaktperson på sykehuset.

 • Fra barn til voksen i sykehuset

  Mange barn opplever at de må ha oppfølging på sykehus også som voksen. Hvordan sikrer vi at denne overgangen blir så god som mulig? Ungdomsrådene ved sykehusene i Helse Nord har sammen utarbeidet syv prinsipper. 

 • Hvor skal du føde?

  Det offentlige fødetilbudet er delt inn i tre nivåer: kvinneklinikk, fødeavdeling og fødestue.

Sist oppdatert 21.11.2023