Etablerer ekstern referansegruppe

Bidrar med verdifull kompetanse inn i Nye Helgelandssykehuset

Helgelandssykehuset er en viktig samfunnsaktør. Utviklingen av Nye Helgelandssykehuset skal skje i tett samarbeid næringsliv, utdanningsinstitusjoner, kommuner og andre samfunnsaktører. – Jeg er så glad for å kunne presentere medlemmene i den eksterne referansegruppa. De representerer kunnskap, erfaringer og impulser som kan bidra til å løfte Helgelandssykehuset og Helgeland inn i framtida, sier adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 17.11.2020
Sist oppdatert 08.04.2024
En person iført en svart jakke
Adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir ser fram til å få råd fra næringsliv, universiteter, kommuner og andre i arbeidet med Nye Helgelandssykehuset

Den eksterne referansegruppa skal være et rådgivende organ for administrerende direktør og styringsgruppa i Nye Helgelandssykehuset. Gruppa skal gi råd og innspill og sørge for at det utarbeides strategier og prinsipper for samarbeid innen tema som samhandling, utdanning, teknologi, næringsliv og så videre. Den eksterne referansegruppa er satt sammen av følgende medlemmer:

  • Hanne Solheim Hansen, rektor Nord universitet
  • Tor Ingebrigtsen, professor, Det helsefaglige fakultet, UiT
  • Siw Moxness, daglig leder for Vigner Olaisen AS og nestleder i styret i NHO Nordland
  • Arve Ulriksen, adm. dir. Mo Industripark
  • Amund Peder Teigmo, klinikksjef Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset
  • Hanne Østerdal, seniorrådgiver Nordland fylkeskommune
  • Rådmann Børge Toft, Alstahaug kommune
  • Rådmann Robert Pettersen, Rana kommune
  • Rådmann Erlend Eriksen, Vefsn kommune
ekstern referansegruppe

Medlemmene i den eksterne referansegruppen

- Tett samarbeid og samhandling med kommunene er avgjørende for å skape en god og helhetlig helsetjeneste for befolkningen. Helseforetaket og kommunene må sammen planlegge for en helsetjenestene som skal møte framtidas utfordringer med en stadig eldre befolkning kombinert med lavere andel yrkesaktive og økende mangel på helsepersonell. Vi må tenke smart, og vi må tenke sammen med andre gode krefter som er like opptatt av å utvikle regionen vi bor i som det vi er. Spydspisser fra både næringsliv og universitetssektoren har takket ja til å bli med, og klinikksjefen fra Sámi Klinihkka vil være en stemme for den sørsamiske befolkninga inn i dette arbeidet. Jeg håper og tror at dette forumet vil være et friskt pust inn i prosessen, og jeg gleder meg til fortsettelsen, opplyser Hulda Gunnlaugsdottir.

Den eksterne referansegruppen skal møtes 3-4 ganger i året. Det første møtet planlegges før jul.