Alternativene vi utreder

Vi utreder tre alternativer til ny sykehusorganisering på Helgeland.

Hvorfor utreder vi alternativer til ny sykehusorganisering? Les mer om oppdraget vi fikk fra Helse Nord.

 
Alternativene vi utreder er følgende:
  • 0-alternativet er dagens sykehusløsning. Vi ser på konsekvensene av å videreføre dagens sykehusstruktur.
  • Alternativ 2a er ett stort akuttsykehus med inntil tre distriktsmedisinske sentre (DMS). Det store akuttsykehuset vil ha døgnkontinuerlig beredskap og et bredt helsetilbud innen akuttkirurgi, indremedisin og anestesi.
  • Alternativ 2b-1 omfatter to akuttsykehus - ett vanlig akuttsykehus med alle medisinske funksjoner og ett vanlig akuttsykehus. Et vanlig akuttsykehus har en akuttfunksjon i indremedisin, anestesilege i døgnvakt og planlagt kirurgi. Sykehuset kan også gjennomføre akuttkirurgi hvis bosettingsmønster, avstand mellom sykehus, bil-, båt-, luftambulansetjenester og værforhold gjør det nødvendig. Dette alternativet omfatter etableringen av inntil to distriktsmedisinske sentre.

 

Lokalisering og alternativer

I styremøtet 18. juni 2019 vedtok styret at det er seks ulike struktur- og lokaliseringsalternativer som skal inngå i samfunnsanalysen og den oppdaterte alternativskillende økonomiske analysen som gjennomføres høsten 2019:

Konsept     A       A m. begr. akuttfunksj.    DMS   

0-alt.           MIR               MSJ                             BRS
                    SSJ

Lokalisering og alternativer

​Konsept ​SA A DMS​ ​DMS DMS​
   
2a (1)​ ​MIR og omegn ​SSJ ​MSJ ​BRS
2a (2)​ SSJ og omegn​ ​MIR ​MSJ ​BRS
​2a (3) ​MSJ og omegn SSJ​ ​MIR BRS​
​2b-1(1) ​MIR ​SSJ ​MSJ ​BRS
​2b-1 (2) ​SSJ ​MIR ​MSJ ​BRS

Helse Nord har definert begrepet "omegn" som 20 minutters kjøretid fra kommunesentrum (rådhus).

Forkortelser:

  • SA: Stort akuttsykehus
  • A: Akuttsykehus
  • DMS: Distriktsmedisinsk senter

 

Sist oppdatert 20.12.2023