KU Regionale tema - arbeidsgrupper

Koordineres av arbeidsgruppe for planprogrammet

​Arbeidsmøter underveis med:

  • Statens Vegvesen
  • Representanter fra kommunene
  • Fylkeskommune
  • Helseforetak mfl.

Koordinator/sekretariat: Rådgiver planprosess/KU

Sist oppdatert 25.06.2020