Medvirkningsseminar 17. november

Program for medvirkningsseminaret på Campus Helgeland 17. november. Seminaret arrangeres for deltakere i arbeidsgrupper samt tillitsvalgte i Helgelandssykehuset.

09.00-09.15 - Velkommen og formålet med samlingen. Adm. dir. Per Martin Knutsen

09.15 - 09.45 - Informasjon om hva som er besluttet av styret i Helse Nord og styret i helseforetaket. Adm. dir. Per Martin Knutsen

09.45 - 10.30 - Hva innebærer vedtakene? Status og videre prosess, overordnet. Diskusjon i plenum. Christian Brødreskift, Sykehusbygg

10.30 - 10.45 - Pause

10.45 - 11.30 - Sykehusfaglige utredninger i idéfasen. Hva skal utredes? Rollefordeling. DMS Brønnøysund. Helge Havåg og Anneli Tyvold, Sykehusbygg.

11.30 - 12.00 - Lunsj

12.00 - 12.45 - Planfaglige utredninger. Diskusjon i plenum. Planfaglig rådgiver Arnt Ove Okstad, WSP

12.45 - 13.00 - Pause

13.00 - 13.30 - Veien videre

13.30 - 14.00 - Oppsummering og avslutning. Per Martin Knutsen og Christian Brødreskift.

Sist oppdatert 25.06.2020