Møteplan arbeidsgruppe 1

Oppgavefordeling, dimensjonering og arealer er tema for møtene i arbeidsgruppe 1.

Fredag 17. mars 2017  HINAS, Sandnessjøen
For alle arbeidsgrupper. Siden blir oppdatert med tidspunkt samt agenda for møtet.

Lederne for arbeidsgruppene har møte 17. februar. Der vil agenda og underlagsmaterialet til møtet den 17. mars bli gjennomgått.

Fredag 12. mai 2017 Mo i Rana

Sist oppdatert 25.06.2020