Møteplan arbeidsgruppe 4

Arbeidsgruppe 4 skal diskutere konsekvenser for rekruttering i sine møter. I tillegg skal gruppeleder møte på to møter der oppgavefordeling, dimensjonering og arealer er tema.

Fredag 17. mars 2017  HINAS, Sandnessjøen
For alle arbeidsgrupper.

Lederne for arbeidsgruppene har møte 17. februar. Der vil agenda og underlagsmaterialet til møtet den 17. mars bli gjennomgått.


Fredag 12. mai 2017 Mo i Rana

 

Sist oppdatert 25.06.2020