Møteplan arbeidsgruppe 5

Arbeidsgruppe 5 skal se på oppgavefordeling, dimensjonering og arealer.

Fredag 17. mars 2017 HINAS, Sandnessjøen
For alle arbeidsgrupper.

Lederne for arbeidsgruppene har møte 17. februar. Der vil agenda og underlagsmaterialet til møtet den 17. mars bli gjennomgått.

Fredag 12. mai 2017 Mo i Rana

Sist oppdatert 25.06.2020