Dette bygger vi saken på

Styret i Helgelandssykehuset skal behandle saken om struktur og lokalisering for framtidas Helgelandssykehus 28. november. Her er grunnlagsdokumentasjonen som beslutningen bygger på.

Listen er ikke uttømmende, med viser de viktigste dokumentene som beslutningsgrunnlaget bygger på. Dokumentene er listet i kronologisk rekkefølge.

Delrapportene ble presentert for styret i et streamet styreseminar 22. oktober. 

Styreseminar om e-helse og velferdsteknologi, 26. februar 2019

Styreseminar om prehospitale tjenester 27. mars 2019

Styreseminar om fødetilbud, 30. april 2019

Styreseminar 22. oktober 2019, presentasjon av delrapporter

Andre sentrale dokumenter er veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter og styrevedtak i Helgelandssykehuset og Helse Nord

Sist oppdatert 20.12.2023