Grunnlagsdokumenter

Den eksterne ressursgruppa skal basere sitt arbeid på relevant informasjon fra tidligere faser i prosjektet, fra andre relevante prosjekter og fra Nasjonal helse- og sykehusplan.

​Grunnlagsdokumenter for arbeidet i den eksterne ressursgruppen er:

  1. Nasjonal helse- og sykehusplan
  2. Aktivitets- og kapasitetsfremskrivning (korrigert fra utviklingsplanen i forbindelse med DMS Brønnøysund) + Informasjon om framskrivningen (excel)
  3. Utkast til planprogram med vedlegg
  4. Styrevedtak vedrørende Helgelandssykehuset 2025

Prosjektplanen sier at gruppa også skal bruke sine erfaringer, faglige kunnskap og kompetanse i de vurderingene som skal gjøres. Den kan også innhente supplerende dokumentasjon fra Helgelandssykehuset eller andre, dersom den finner det nødvendig.

Sist oppdatert 20.12.2023