Innspill fra Harald Nyberg - grunnmateriale for samfunnsmessig konsekvensanalyse

Innspill mottat fra Harald Nyberg 27.08.19

Sist oppdatert 25.06.2020