Intern prosjektstøtte/utvidet prosjektstøtte

Intern prosjektstøtte er bindeleddet mellom adm. dir., prosjektledelse og ressursgruppen.

​Det er administrerende direktør som fastsetter organisering av intern/utvidet prosjektstøtte. Oppgavene til intern prosjektstøtte er oppfølging av kontrakt med Sykehusbygg, bistand i form av etterspurt informasjon/dokumentasjon fra fagmiljø i sykehuset til ressursgruppen o.l, drift av kommunikasjonskanalene, tilrettelegging for arbeidsmøter og dialogkonferanser, det vil si administrative oppgaver. Utvidet prosjektstøtte involveres i medisinskfaglige spørsmål.

Intern prosjektstøtte:

  • Hulda Gunnlaugsdottir, adm. dir. og prosjekteier. 
  • Kåre Løvstakken, intern prosjektdirektør. 
  • Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver. 

Utvidet prosjektstøtte:

  • Grete Mo, områdesjef medisin Helgelandssykehuset Mosjøen.
  • Jeanette Cathrin Pedersen, psykisk helse og rus. 
  • Petter Stausland Dahle, avd. leder for kirurgiske leger, Sandnessjøen. 
  • Ivar Hanssen, overlege ortopedi, Mo i Rana. 
Sist oppdatert 19.12.2023