Legebilen i Brønnøysund

​5.9.18
Spørsmål fra ressursgruppa:

I følge NLA har alle helikopterbaser en tilgjengelig bil for at lege kan rykke ut når det ikke kan benyttes helikopter. Stemmer dette for Brønnøysundbasen?

Svar fra prehospital enhet v/direktør:

Ja, det stemmer. Brønnøybasen har også slik bil. Det er en personbil (VW Passat) utstyrt som akuttbil, men uten kapasitet til å ta med pasient. Bilen kjøres av helikopterets redningsmann som har godkjenning for utrykningskjøring. Vi har hatt slik bil i ca 10 år, den har hovedsakelig blitt brukt i Brønnøysund og en sjelden gang i Sømna. Jeg kan bare huske at den har vært utenfor Brønnøy/Sømna to ganger.

9.11.18

Spørsmål fra ressursgruppa:

Vi ønsker gjerne å vite hvor mange oppdrag som ble utført av denne legebilen ved Brønnøybasen pr. år (f.eks. 2015, 2016, 2017)

Svar fra prehospital enhet:

2017: 49 oppdrag, 29 akutt, 18 haster og 2 vanlig. Ett oppdrag i Sømna kommune, resten i Brønnøy. Det meste er reise ut helt lokalt for å vurdere sammen med ambulanse om pasienten trenger helikopterlegens hjelp, eventuelt for å bistå ambulansen ved vanskelige pasienter før de transporteres til flyplassen for opplasting i helikopter.

Sist oppdatert 23.11.2018