Hva er oppdraget vårt?

Mandat

Oppdraget vårt er å videreutvikle sykehustilbudet på Helgeland. Siden 2013 har vi jobbet med å utvikle framtidas Helgelandssykehus.

I 2013 ga Helse Nord oss oppdraget om å videreutvikle sykehustilbudet på Helgeland, i tråd med Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse Nord ønsket at vi skulle utrede en desentralisert spesialisthelsetjeneste på Helgeland og se på løsninger som styrket forskning, fagutvikling og utdanning på Helgelandssykehuset. En betingelse for arbeidet vårt var er et godt samarbeid med kommunene.

 
Den nye sykehusstrukturen må sikre alle på Helgeland et trygt, fremtidsrettet og bedre helsetilbud. Det er viktig for oss at den nye sykehusstrukturen skal være en positiv drivkraft for hele Helgeland.
 
Vi arbeider nå ut fra tre mulige alternativer.
 
 
Vil du vite mer? Les mandatet (PDF) 
Sist oppdatert 20.12.2023