Møteplan styringsgruppa

Styringsgruppa skal blant annet forberede saksfremlegg til styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord, oppsummere høringssvar og forberede oppstart av planprosess.

​Styringsgruppa har møte på følgende datoer i 2017:

  • 20. mars
  • 7. april
  • 2. mai
  • 16. mai
  • 21. august
  • 18. september
  • 6. november
  • 4. desember
Sist oppdatert 25.06.2020