Presentasjoner 2019

​Styreseminaret 30. januar 2019: DMS.

Representanter fra Finnmark, Kristiansund og Hallingdal presenterte sine erfaringer og tanker rundt oppbygging og drift av distrikstmedisinske sentre.  Se seminaret i opptak

Styreseminar 26. februar 2019: E-helse og velferdsteknologi.

Se seminaret i opptak

Styreseminar 27. mars 2019: Prehospitale tjenester

Se seminaret i opptak

Styreseminar 29. april 2019: Fødetilbudet

Se seminaret i opptakStyreseminar 22. oktober 2019: Presentasjon av delrapporter

Se seminaret i opptak

Presentasjonene som ble brukt på styreseminarene finner du på denne siden.

​​

Sist oppdatert 20.12.2023