Spørsmål om aktivitet/luftambulanse

9.1.18
​Spørsmål fra ressursgruppa:

I rapporten fra prehospital enhet (11.6.18) står det:

Aktiviteten på Helgeland er beskrevet som i tabell 10, der alle oppdrag med pasient hentet i en av helgelandskommunene og levert på sykehus i årene 2014-2017 er tatt med

Tabell 10.jpg

Tabell 10 Antall pasienter hentet i en av kommunene på Helgeland og fløyet til sykehus

I svaret til prehospital enhet (26.9.18) står det følgende:

Luftambulansen har de siste tre kalenderårene hatt aktivitet mor sykehus som vist i tabell 1

Tabell 1.jpg

Hvordan er det å forstå at tallene for 2015-2017 er i sum 981, mens de er 633 i perioden 2014-2017. Det kan ha en forklaring i primær/sekundæroppdrag.
 
I rapporten «Rapport fra Arbeidsgruppe: Gjennomgang av basestruktur for ambulansehelikopter. 2018» er tallet 1139 gjennomførte oppdrag med ambulansehelikopter i perioden 2014-2016:

Avbrutt.jpg

Her har vi behov for en oppklaring.

Svar fra prehospital enhet:
Forskjellen på de to tabellene som er hentet fra dokumentene som utgår fra min enhet er at i den øverste tabellen (merket tabell 10) er kun pasienter hentet i en av helgelandskommunene med. I den under ( merket tabell 1) er alle transporter som ender opp med pasient til sykehus tatt med, for hele primærområdet til helikopteret. Jeg kjenner ikke den nederste tabellen, men vil anta at den referer alle oppdrag, altså oppdrag der det ikke blir transportert pasient, der pasient blir levert et annet sted enn sykehus, muligens avbrutte oppdrag osv. Slike er tatt ut av våre statistikker. Forskjellen på tabell 10 og tabellen fra «Gjennomgang av basestruktur for luftambulansehelikopter» er bare ca 150 oppdrag, så det kan stemme med at det er oppdrag som ender opp med annet bestemmelsessted enn sykehus og til andre sykehus enn dem som er nevnt i tabellene.
Håper dette oppklarer.

Mvh Bjørn Haug, direktør for prehospital enhet

Sist oppdatert 25.06.2020