Streaming av styreseminar om DMS

Onsdag 30. januar kl. 08.00-12.00 streamer vi styreseminaret der DMS - distrikstmedisinsk senter - er tema.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 28.01.2019
Sist oppdatert 20.12.2023
En tegning av en mann og en kvinne

​Distrikstsmedisinsk senter (DMS) kan bli en viktig del av framtidas sykehusstruktur på Helgeland. 30. januar kl. 08.00-12.00 streamer vi styreseminaret der DMS er tema.

Vi får besøk av representanter fra andre DMS rundt om i Norge som skal fortelle om sine erfaringer med desentraliserte spesialisthelsetjenester, hva et DMS kan inneholde og hvilke muligheter bruk av teknologi gir i diagnostisering og behandling.

 

Program:

> 08.00 - 08.05 Innledning v/adm. dir. Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir
> 08.10- 08.45 DMS, Kristiansund Helse Møre og Romsdal v/prosjektleder Ann Iren Tjønøy
> 08.50 – 09.25 Helseinnovasjonssenteret Kristiansund v/kommunikasjonsansvarlig Signe Sefland
> 09.25 – 09.35 Pause
> 09.35 - 10.10 Sonjatun v/leder DMS Nord-Troms, Rickard Printz
> 10.15 – 10.50 Finnmarksykehuset – spesialistpoliklinikken i Alta v/kvalitets- og utviklingssjef Kristine Brevik
> 10.55 – 11.30 Hallingdal sjukestugu v/kommunelege 1 i Ål kommune,
Øystein Lappegard
> 11.30 – 12.00 Oppsummering v/adm. dir. Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir