Styresaker 2016

​Kontak postmottak hvis du ønsker tilgang til styredokumenter fra 2016

 • 76/2016: Om styresak 104 og 105 i Helse Nord
  Endelig vedtak, se presseprotokollen, styresak 76/2016
 • 75/2016: DMS i Brønnøysund, videre framdrift
  Endelig vedtak, se presseprotokollen, styresak 75/2016

 • 104/2016 (Helse Nord): Helgelandssykehuset 2025 idefase - kriterier for valg og lokalisering av tomt

 • 105/2016 (Helse Nord): Helgelandssykehuset 2025 - utredning av alternativer
  Endelige vedtak i sak 104 og 105 framgår av presseprotokollen
 • 61/2016: Kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland (pdf)
    Vedlegg 1: Høringsnotat (pdf)
    Vedlegg 2: Sammenstilling av høringsuttalelser (pdf)

 • 62/2016: Helgelandssykehuset 2025. Alternativer som utredes videre (pdf)
   Vedlegg 1: Status simulering alternativsøk (pdf)
   Vedlegg 2: Simulering alternativ 2b-2, 2b-3 og 3 (pdf)
  Se endelig vedtak for sak 61/2016 og 62/2016 i protokollen

 • 10/2016: Idefasen Helgelandssykehuset 2025 (pdf)
   Vedlegg 1: Prosjektplan (pdf)
   Vedlegg 2: Detaljert framdriftsplan (pdf)
   Vedlegg 3: Helgelandssykehuset 2025, mandat idefase (pdf)
  Endelig vedtak, se presseprotokollen, styresak 10/2016
Sist oppdatert 15.12.2023