Henvendelser, spørsmål og svar

Her publiserer vi henvendelser, spørsmål og svar knyttet til prosessen rundt Nye Helgelandssykehuset.

​Arbeidet med Nye Helgelandssykehuset skal være åpent og transparent. Vi oppfordrer alle som har spørsmål til prosjektet om å sende dem inn per e-post til: kommunikasjon@helgelandssykehuset.no

Vi publiserer alle henvendelser, spørsmål (inkludert navn på avsender) og svar her.


25.08.20

På vegne av kommunene Alstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfjelldal, Herøy, Leirfjord, Sømna, Vefsn, Vega og
Vevelstad oversendes med dette et brev stilet til styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord.
Brevets intensjon er å på en ryddig måte tilkjennegi kommunenes engasjement og bekymring ovenfor de prosessene
som nå er igangsatt vedrørende «nye Helgelandssykehuset».
Igjen ønsker våre kommuner å stille sin kompetanse til rådighet inn i den kommende konseptfasen. Vi ønsker et
fortsatt godt og fruktbart samarbeid for et framtidig godt og bærekraftig spesialisthelsetjenestetilbud for våre
innbyggere, de framtidige pasientene på hele Helgeland.
Styrene lokalt og regionalt ønskes derfor lykke til i dette viktige arbeidet videre.

Med vennlig hilsen
Kirsten Toft
Kommunalsjef og kommuneoverlege
Helse og velferd, Alstahaug kommune

18.08.20

Brev fra Per Waage - kommentar til brev som 11 ordførere har sendt til styreleder i Helgelandssykehuset

14.08.20

Brev fra 11 kommuner på Sør- og Midt-Helgeland angående konseptfasen i Nye Helgelandssykehuset.

10.06.20

Uttalelse fra kommunestyret i Rana kommune til Helse Nord RHF og Helse- og omsorgsdepartementet om den aktuelle situasjonen for Helgelandssykehuset.

25.05.20

Da Helgelandssykehuset 2025 starta var det en høringsrunde til prosjektets mål og innhold. Av de som uttalte seg var Nordlandssykehuset HF. Eg ber om å få oversendt denne høringsuttalelsen

Hilsen Trond Ørjan Møllersen

Svar fra Helgelandssykehuset:
Jeg viser til din innsynsforespørsel. Vedlagt følger høringssvaret fra Nordlandssykehuset fra februar 2015. Høringen var knyttet til utviklingsplanarbeidet.

Jeg gjør oppmerksom på at alle henvendelser, spørsmål og svar knyttet til Nye Helgelandssykehuset publiseres på våre nettsider, det gjelder også denne henvendelsen.

Mvh Merethe Myrvang

Sist oppdatert 08.04.2024