Nye Helgelandssykehuset

Møtte vertskommunene

- Nye Helgelandssykehuset er i første rekke et utviklingsprosjekt. Vi skal smelte tre sykehus sammen til ett, fordelt på flere lokasjoner. Det blir et omfattende arbeid, og det vil nødvendigvis ta tid. Det var hovedbudskapet Hulda Gunnlaugsdottir hadde med seg til møtet i Korgen.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 11.06.2020
Sist oppdatert 08.04.2024
En mann som holder en presentasjon

​Møtet med vertskommunene skulle etter planen ha vært arrangert allerede i mars, men ble utsatt på grunn av beredskapssituasjonen sykehuset har vært i siden koronautbruddet. Ordførere og rådmenn fra Vefsn, Rana og Alstahaug fikk presentert arbeidet som pågår med mandat og styringsdokument for konseptfasen, og det var satt av godt med tid til dialog mellom foretaket og kommunene. Kommunene fikk også anledning til å snakke med styreleder Arne Benjaminsen og nestleder i styret, Andrine Sollie Oppegaard, som begge deltok via Skype.

Se presentasjonen som ble vist under møtet.

rådmenn fra rana og vefsn samt ordfører fra Vefsn

Fra venstre: rådmann Robert Pettersen fra Rana, rådmann Erlend Eriksen og ordfører Berit Hundåla fra Vefsn.