Nå er vi i gang!

En viktig milepæl er nådd: 28. oktober vedtok styrene i Helgelandssykehuset og Helse Nord styringsdokumentet for konseptfasens steg 0. Vi er ute av startgropa og tar nå fatt på flere viktige prosesser som skal lede fram mot Nye Helgelandssykehuset.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 30.10.2020
Sist oppdatert 08.04.2024
En gruppe personer i et møte
Prosjektdirektør Torbjørn Aas orienterte styret om status i prosjektet under styremøtet 28. oktober

​Styringsdokumentet var oppe til andre gangs behandling både i Helgelandssykehuset og Helse Nord 28. oktober. Dokumentet er viktig da det setter rammer for prosjekter - det beskriver hvilke tidligere saker og vedtak som mandatet bygger på og det beskriver organiseringen av prosjektet, hvilke arbeidsoppgaver som skal gjennomføres før sommeren og hvordan medvirkning skal foregå. Vedtakene som ble gjort 28. oktober gir prosjektet klarsignal for å ta fatt på alle disse oppgavene.

Viktig milepæl

- Dette er en viktig milepæl og et stort skritt framover. Nå er vi i gang, og det aller første vi gjør er formelt å etablere styringsgruppa i prosjektet. Det er administrerende direktør i Helgelandssykehuset som eier prosjektet, og styringsgruppa skal være med på å utøve eierstyring i prosjektet, opplyser prosjektdirektør Torbjørn Aas.

Styringsgruppa vil bestå av følgende medlemmer:

 • Adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir (leder)
 • Hilde Rolandsen (eierdirektør Helse Nord)
 • Randi Spørck (seksjonsleder, Helse Nord)
 • Ansattrepresentant Klaus Becker (overlege, Mosjøen)
 • Ansattrepresentant Ivar Hanssen (overlege, Mo i Rana)
 • Ansattrepresentant Jim Fagerdal (sykepleier, Sandnessjøen)
 • Per Hansen (Brukerutvalget)
 • Anne Karlsen (Økonomidir. OUS)
 • Terje Gårdsmoen (Teamleder bygg, teknikk og teknologi, Nye OUS)
 • Torben Wisborg (professor og overlege, Finnmarkssykehuset)
 • Sissel Alterskjær (Konserntillitsvalgt Unio, Helse Nord)
 • Jeanette Mikalsen (Konsernhovedverneombud, Helse Nord)

Sekretariat: Prosjektdirektør Helgelandssykehuset og prosjektsjef Sykehusbygg

Styringsdokument for konseptfasens steg 0

Protokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset 28.10.20

Protokoll fra styremøte i Helgelandssykehuset 28.10.20