Prosjektgruppe 1

Administrerende direktør har satt ned en prosjektgruppe (Prosjektgruppe 1) som har som mandat å utarbeide styringsdokumentet i samarbeid med Sykehusbygg HF.

Styringsdokumentet skal beskrive hvordan prosjektet er tenkt gjennomført. Det skal gi en oversikt over alle sentrale forhold i prosjektet på en måte som virker retningsgivende og avklarende for alle interne aktører, eier/oppdragsgiver og relevante eksterne aktører. Styringsdokumentet revideres for hver fase. 

Deltakere i prosjektgruppe 1 er: 

  • Hulda Gunnlaugsdottir (leder)
  • Tanja Pedersen (enhetsdir. Mosjøen) 
  • Rune Holm (enhetsdir. psykisk helse og rus) 
  • Sissel Karin Andersen (dir. adm. og organisasjon) 
  • Beate Aspdal (enhetsdir. Mo i Rana) 
  • Rachel Berg (enhetsdir. Sandnessjøen) 
  • Bjørn Bech-Hanssen (enhetsdir. drift og eiendom)
  • Merethe Myrvang (koordinator)
  • Sidsel Forbergskog (sekretariat) 

Fra Sykehusbygg deltar Marte Lauvsnes og Vigdis Hartmann

Mandat (PDF)

Referater (PDF)

Møteplan:
11. mars, 21. april, 28. april, 5. mai, 12. mai, 19. mai, 26. mai, 2. juni, 9. juni, 16. juni, 23. juni.

Sist oppdatert 08.04.2024