Prosjektgruppe 2

Prosjektgruppe 2 skal koordinere, gi råd, bistå i utredning og sammenfatning samt innstille i tråd med de rammer og forutsetninger som er lagt til grunn gjennom prosjektets styringsdokument.

Prosjektgruppe 2 utnevnes av adm. dir. og ledes av prosjektdirektør utvikling. Ledere for de ulike arbeidsgruppene er representert, i tillegg til foretakets med. direktør, økonomisjef, HR-sjef og forsknings- og innovasjonssjef.

Gruppeleder: Torbjørn Aas
Grete Mo
Liv Einmo
Nils-Petter Rundhaug
Mohamed Zidoy
Bent Inge Henriksen
Knut Roar Johnsen
Anne Ingeborg Pedersen
Sissel Karin Andersen
Fred Mürer
Pål Madsen
Bjørn Bech-Hanssen
Rune Holm
Herald Reiersen
Tove Lyngved
Trond Millerjord
Sturla Ditlefsen
Tor-Magnus Molund

Sist oppdatert 20.09.2023