Samarbeider tett om Nye Helgelandssykehuset

Utformingen av framtidas Helgelandssykehus vil skje i nært samarbeid med Helse Nord. Torsdag møttes prosjektet og det regionale helseforetaket til dialogmøte i Sandnessjøen, og det planlegges nå en fast møteserie mellom de to nivåene.

Merethe Myrvang, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 09.10.2020
Sist oppdatert 08.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Randi Spørck, Hilde Rolandsen og Torbjørn Aas foran den verneverdige delen av sykehuset i Sandnessjøen. Sammen skal de være med og legge det store puslespillet som til slutt blir Nye Helgelandssykehuset.

​Styret i det regionale helseforetaket har besluttet at Helse Nord skal være «tett på» prosjektet Nye Helgelandssykehuset. Dette vil skje på flere måter: seksjonsleder Randi Spørck og eierdirektør Hilde Rolandsen fra Helse Nord vil ha fast plass i styringsgruppa, styret i det regionale helseforetaket får regelmessig saker om prosjektet til behandling, og det planlegges en fast møteserie både på styreleder- og adm. dir.-nivå i tillegg til faste møter mellom prosjektorganisasjonen, Spørck og Rolandsen.

 - Faste, formaliserte rammer rundt disse møtene vil sikre en tett og god dialog mellom oss og Helse Nord. Det gir forutsigbarhet og muligheten til å samarbeide tett, noe som igjen er med på å sikre progresjon i prosjektet. Det er når mennesker kommer sammen at ting skjer, og det første møtet var en god start, sier prosjektdirektør Torbjørn Aas. Også Hilde Rolandsen var fornøyd etter møtet.
- Helse Nord RHF er fornøyd med at konseptfasen for Nye Helgelandssykehuset er kommet i gang, og fornøyd med arbeidsmøtet sammen med prosjektorganisasjonen. Vi har i fellesskap gått igjennom styringsdokumentet og foreslått presiseringene som styret i Helse Nord RHF har bedt om.

I møtet mellom prosjektet og representantene fra Helse Nord deltok Aas, eiendomsdirektør Bjørn Beck-Hanssen, kommunikasjonsrådgiver Merethe Myrvang og adm. dir. Hulda Gunnlaugsdottir fra Helgelandssykehuset. I møtet ble det blant annet diskutert hvordan siste vedtak (sak 116) fra styret i Helse Nord skal formuleres i en oppdatert versjon av styringsdokumentet.