Konseptfase

Prosjekt: Distriktsmedisinsk senter Brønnøysund

Konseptfasen for prosjektet "Distriktsmedisinsk senter Brønnøysund" skal gi et beslutningsgrunnlag for forprosjekt. Et eventuelt forprosjekt og videre bygging vil bli ivaretatt av Brønnøy kommune.

​Ut fra mulighetsstudiet «Desentraliserte spesialisthelsetjenester/Lokalmedisinsk senter Brønnøysund», datert 19.12.2014 ble konseptfasen på dette prosjektet startet opp i oktober 2015. Prosjektet har utredet hvilke funksjoner og tjenester bør inngå i et distrikts medisinsk senter i Brønnøysund og hvordan kan dette løses arealmessig.

Konseptfaseprosjektet har følgende resultatmål:

  • Vurdere aktivitet, kapasitet, driftsmodell og økonomisk bærekraft i et fremtidig lokalmedisinsk senter i Brønnøysund.
  • Sørge for at det blir utarbeidet et skisseprosjekt som viser hvordan man i praksis kan løse arealbehovet ved ombygging i eksisterende bygningsmasse og nybygg.
  • Utarbeide en konseptrapport som skal være et beslutningsgrunnlag for forprosjekteringen.

Et eventuelt forprosjekt og videre bygging vil bli ivaretatt av Brønnøy kommune.

Nøkkeltall:

  • Prosjektledelse/konsulent: Sykehusbygg HF
  • Budsjett: 2.2 mill. kr. Finansieres 50 % av Helgelandssykehuset.
  • Konseptfaserapport ferdig den 7. juni.
Sist oppdatert 19.09.2023