Styremøte

Styreseminar den 22. oktober 2019

Tid og sted

Type arrangement

Styremøte

Hvor

Mo i Rana, Clarion Collection Helma hotel

Styreseminar om styrets punkter. I styresak 100-2018 vedtok styret at det skulle gjøres ytterligere vurderinger rundt en rekke punkter, som  fødetilbudet, psykisk helse og rus, DMS etc. I seminaret presenteres arbeidet og vurderingene som er gjort.