Vi hjelper deg med bolig

Som nyansatt i Helgelandssykehuset trenger du kanskje et sted å bo. Boligkontoret hjelper nyansatte å skaffe bolig. Vi har også 134 egne personalboliger som vi leier ut i forbindelse med rekruttering.

Boligene vi disponerer varierer fra hybler, til små og store leiligheter, rekkehus og eneboliger. Det er nøktern standard på bolig og inventar. De fleste boligene er enkelt møblert og utstyrt, og ligger i umiddelbar nærhet til sykehusene. 

Tjenesteboliger

Våre boliger er tjenesteboliger som innebærer at leietager får en begrensing i leietiden. Husleien er inkludert strøm, og for noen også internett. Husleien fastsettes ut fra pris pr kvm, standard og hva som er inkludert i leien. Pris pr mnd varierer fra kr 4000,- til kr 12.000.

Snakk med din leder om behov for bolig. 

Boligkontoret

Du kan også ta kontakt med boligkontoret direkte. Epost

 


Sist oppdatert 20.12.2023