Pasientkurs

Prostatakreftkurs

Todagers lærings- og mestringskurs for deg som er behandlet for prostatakreft. Kurset passer også for din pårørende. Sammen om mestring, læring for livet.

Tid og sted

Når

Kurset arrangeres i Mosjøen jevnlig utfra behov. Tid og sted publiseres her når dato for kurs er planlagt.

Type arrangement

Kurs

Arrangør

i samarbeid med erfarnebrukere, Vefsn kommune og Prostatakreftforeningen

6

Du må ha henvisning fra lege for å delta.
 
I henvisingen må det påføres fullstendig navn og fødselsnummer og diagnose. Hvis pårørende skal delta sammen med pasienten påføres pårørendes navn og fødselsnummer i samme henvisning.
 
Når det er foreldre/foresatte som deltar skal barnets navn og fødselsnummer fremgå av henvisningen. Diagnose må også være med, eller en beskrivelse av sykdom/funksjon. Dette gjelder også i de tilfeller hvor barnet selv ikke skal delta.
 
Henvisninger kan sendes elektronisk (EPJ).

Hvem kan delta på kurset?

Kurset er for deg med prostatakreft som har gjennomført behandling med operasjon eller stråling.  Kurset passer også for din pårørende. 

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den sammen helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Du møter lege, sykepleier, psykiatrisk sykepleier, uroterapeut, fysioterapeut og brukerrepresentant på dette kurset. 

  • En tidligere pasient forteller sin historie
  • Prostatakreft- behandling og oppfølging
  •  Hverdagsliv og mestring
  • Urinlekkasje - årsaker og behandling
  • Bekkenbunnstrening
  • Presentasjon om pasientforeningen PROFO
  • Erfaringsutveksling i grupper

Vi tar forbehold om endringer i programmet

Kurset varer i to dager. Pårørende er velkommen til å være med på hele kurset.
 

Praktisk informasjon

Kurset gjennomføres i  Mosjøen. Du som pasient og deltaker vil bli innkalt fra venteliste til prostatakreftkurs. Du kan derfor bli henvist til kurs uavhengig av om du kjenner til når neste kurs skal gjennomføres. Vi sørger for at du får tilbud om kurs når det er din tur på ventelisten. 
 

Nyttige lenker

Brosjyre for prostatakreftkurset (Pdf) 

Prostatakreftbehandling i Helgelandssykehuset

 

Kontakt

Relevante behandlinger