Intensiv sengepost, Mosjøen

Intensiv tar i mot og behandler alle medisinske intensivpasienter som kan behandles på lokalsykehus. Vi har tilgjengelige kirurgiske ressurser døgnet rundt.

Se også Akuttmottak Mosjøen.

Vi har sykepleiere med videreutdanning innen intensiv, medisinske overleger, cadiologer, gastroenterologer, generell indremedisinere med god kompetanse innen lunge og diabetes, samt anestesileger tilgjengelige hele døgnet.

Avdelingsleder: Merete Aufles - telefon 75 11 51 78 .

Noe av tilstandene som behandles:

  • Hjerteinfarkt: Akuttbehandling, stabilisering av hjerterytme og blodproppsoppløsende behandling før evt. overflytting til UNN.
  • Hjertestans: Behandling etter internasjonale retningslinjer både i forhold til arytmier og nedkjøling av pasient og respiratorbehandling for å motvirke hjerneskade.
  • Hjerneslag: Behandles etter nasjonale retningslinjer med blodproppsoppløsende behandling. Pasient må komme tidsnok til behandling. Tidsvindu = 4,5 timer etter symptomdebut (akutt oppståtte lammelser, talevansker, svelgproblemer).
  • KOLS: Paseinter med forverring av KOLS kan få behandling med pustemaskin (BIPAP/Respirator) i tillegg til medikamentell behandling av sykdommen.
  • Infeksjoner: Ved store infeksjoner som gir organsvikt gir vi primærbehandling mot infeksjonen samt støttende behandling til sviktende organer.
  • Recovery: Pasienter som har vært til dagkirurgisk behandling kommer til avdelingen for oppvåkning etter anestesi.


 

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Besøkende bes kontakte personalet før de går til pasientrom. Det er ikke tillatt med blomster på sengeposten.
En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen