Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Mo i Rana

Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) skal gi et tilbud til barn og unge opp til 18 år. Vår hovedoppgave er å hjelpe barn og unge i forhold til psykiatriske vansker.

Hjelpen består av utredning av problemet og eventuell videre behandling. Dersom det trengs tilbud BUP ikke kan gjøre noe med lokalt og som trenger behandling, viderehenviser vi til andre sykehus eller hjelpeinstanser.

Det er flere yrkesgrupper som jobber sammen. Psykologer, pedagoger, barnevernpedagoger, sosionomer, leger, sykepleier og merkantil stab. Alle har videreutdanning innen psykiatri/psykisk helsevern.

BUP har et nært samarbeid med nevropsykologisk poliklinikk, familieavdelingen og døgnavdeling for barn og ungdom i Mosjøen, som alle er avdelinger med regional helgelandsfunksjon.

PPT, fastleger, barneverntjeneste, helsesøstertjeneste, psykiatritjeneste, skole/barnehager er blant våre viktige samarbeidspartnere.

Angst/redsel, depresjon og tristhet, traumer, kriser og sorg, seksuelle overgrep, spiseforstyrrelser, psykosomatiske plager, konsentrasjonsvansker, hyperaktivitet, selvmordsproblematikk, utviklingsforstyrrelser, alvorlig psykisk lidelse, familievansker og rus/avhenighet.

Det er lege og barnevernleder som kan henvise til BUP.

Akutte innleggelser ivaretas av Akuttpost for ungdom, Nordlandssykehuset.

Henvisningsskjema til barne- og ungdomspsykiatrien (Henvisning til BUP)

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Telefonvakt er tilgjengelig på dagtid med muligheter for å få drøfte problemstilling med behandler.

Slik finner du fram

BUP Mo i Rana

Senter for psykisk helse og rus Mo i Rana

Søsterveien 2

8613 Mo i Rana

Kurs og møter

 • Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen-kurs"
  Fire dagers Lærings- og mestringskurs for ungdom med lett/moderat utviklingshemming, pluss to gruppesamlinger for foreldre/foresatte. Målgruppen er ungdom i alderen 13 til 16 år. Ungdommene deltar med ledsagere/assistenter.
  Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen-kurs"
  Dato kommer