Pasientkurs

Utviklingshemming lett/moderat, "Snart voksen-kurs"

Fire dagers Lærings- og mestringskurs for ungdom med lett/moderat utviklingshemming, pluss to gruppesamlinger for foreldre/foresatte. Målgruppen er ungdom i alderen 13 til 16 år. Ungdommene deltar med ledsagere/assistenter.

Tid og sted

6


Hvorfor delta på kurs?

Målet med dette kurset er å være med på å gi ungdommen en bedre forståelse av seg selv, egne utfordringer og styrker. Hvordan håndtere ulike følelser og sette grenser for seg selv og overfor andre.

Det skal gi foreldre til barn med lett/moderat utviklingshemming en mulighet for å treffe andre foreldre som har barn som snart trer inn i voksenlivet.  Det gir mulighet for å dele erfaringer og tilegne ny kunnskap om rettigheter og muligheter, samt få kjennskap til tema som barna skal samtale om.  

Innhold i kurset

Gjennom kurset møter du erfarne fagfolk fra sykehuset som foreleser om ulike tema knyttet til sykdommen din. Du vil også møte en brukerrepresentant som forteller om sine erfaringer fra å leve med den sammen helseutfordringen. Vi legger til rette for at du kan stille spørsmål og dele dine erfaringer med de andre kursdeltagerne.

Tema:

  • Identitet; egen diagnose og egen utfordringer og tanker om framtida (skole, jobb, bosted, familie) 
  • Følelser - Sinnemestring/kontrollere følelse, lære strategier som hindrer sinne/frustrasjon
  • Kropp og seksualitet – Egne og andres grenser.

Kurset varer i fire dager. Pårørende er velkommen med på to gruppesamlinger for foreldre i kurset.

Nyttige lenker

Behandling - Habilitering - Vansker knyttet til pubertet, seksualitet og identitetHelsebiblioteket om habilitering

 

Kontakt

Relevante behandlinger