Nevropsykologisk avdeling Mosjøen

Nevropsykologisk avdeling tilbyr utredning, rådgivning og veiledning ved nevropsykologiske tilstander hos barn, unge og voksne. Avdelingen har Helgelandsfunksjon, som betyr at vi tar imot pasienter i fra hele Helgeland .

Nevropsykologisk undersøkelse er en omfattende og systematisk vurdering av ulike funksjoner som har sammenheng med hvordan vår hjerne fungerer.

Ved en undersøkelse vil vi foreta ulike prøver på en persons funksjoner, for eksempel generelle evner, hukommelse, oppmerksomhet, problemløsning og personlighetsmessige faktorer.

Nevropsykologisk undersøkelse kan også kaste lys over andre årsaksforhold. Psykiske vansker, arve-, miljømessige faktorer, enkelte spesielle lidelser eller lignende er alle faktorer som kan påvirke hjernens fungering.

I noen tilfeller er det aktuelt med tileggsvurderinger. Dette kan være medisinske undersøkelser, EEG, MR, nevrologiske undersøkelser og motoriske vurderinger. Nevropsykologisk poliklinikk har samarbeidsparter som utfører disse undersøkelsene.

Nevropsykologiske utredninger etterspørres i hovedsak for tre ulike ting:

  • Kartlegging av funksjon ved f.eks kjent skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse- hvor konsekvensene av dette ønskes kartlagt.
  • Forløpsvurderinger har til hensikt å fange opp endringer i funksjon/prestasjon over tid, f.eks. ved utvikling av en progressiv tilstand, rehabilitering etter skade/sykdom eller ved medikamentutprøving.
  • Differensialdiagnostiske vurderinger for å bidra til en avklaring av om opplevde vansker skyldes psykisk lidelse eller psykososiale belastninger eller primært er forårsaket av organisk sykdom eller skade.

Avdelingen består av avdelingsleder, fire psykologspesialister, en psykolog og to testteknikere. I tillegg henter vi inn spesialister som vi har knyttet til oss, for å sikre riktig kompetanse og god kvalitet på utredningene som gjøres ved avdelingen.

Avdelingsleder:

Arnfrid Farbu Pinto
tlf. 75 11 57 42
E-post arnfrid.farbu.pinto@helgelandssykehuset.no

Kontakt

Slik finner du fram

DPS Mosjøen

Senter for psykisk helse og rus Mosjøen

Skjervengan 17 og Vefsnvegen 7 (BUP)

8657 Mosjøen

Kurs og møter

  • Parkinsons sykdom
    Todagers lærings- og mestringskurs for deg som har Parkinsons sykdom, og dine pårørende. Arrangeres én til to ganger i året av nevrologisk poliklinikk, Mosjøen.
    Parkinsons sykdom
    Dato kommer