Voksenpsykiatrisk poliklinikk Sandnessjøen

Voksenpsykiatrisk poliklinikk gir allmenpsykiatriske helsetilbud. Vi utreder, diagnostiserer og behandler alle typer psykiske lidelser og rusproblematikk.

VOP Sandnessjøen dekker kommunene Alstahaug, Leirfjord, Herøy, Dønna, Lurøy og Træna. Poliklinikken er allmennpsykiatrisk.

Vi vektlegger terapi basert på nasjonale retningslinjer og evidensbaserte behandlingstilnærminger. I tillegg har vi utarbeidet lokale retningslinjer (basert på nasjonale veiledere ) for de fleste psykiske lidelsene vi behandler. Poliklinikken vektlegger kvalitet på utredningen, som en forutsetning for valg av riktig og god behandling. Vi er opptatt av å holde oss oppdaterte på anbefalte utredningsverktøy.

De fleste pasienter mottar individualbehandling, men vi har over mange år også drevet utstrakt gruppebehandling. Vi har gruppebehandling for ulike angstdiagnoser, depresjon, personlighetsforstyrrelser og bipolar lidelse. Vi har også diagnoseuavhengige gruppetilbud.

Avdelingen har mange års erfaring med tilbud om dialektisk atferdsterapi for pasienter med diagnosen emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse.

Senteret har spesielt god kompetanse på traumer, herunder  komplekse traumer, dissosiasjon og PTSD.

Vi har også økt fokus på utredning og behandling av psykoseproblematikk.

Barnas time er et informasjons- og veiledningstilbud til foreldre og barn, ledet av to veiledere. Tilbudet gjelder for pasienter som har barn i alderen 2-18 år.  Barnas time er todelt, først en forberedende foreldresamtale og deretter en samtale med foreldre og barna sammen.

I Barnas time undervises og samtales det om psykisk lidelse generelt og om forelderens lidelse spesielt. Det vektlegges å alminneliggjøre tanker og følelser barna har, for eksempel ansvar, skyld og skamfølelse.  Det arbeides også med å oppklare feiltolkninger og styrke barnas stilling generelt.  Det er vår erfaring at  metoden kan hjelpe foreldre og barn til å snakke om det som er vanskelig, også i ettertid.

Åpenhet og inkludering av barna er hovedfokus i Barnas time.

Vår personalgruppe er tverrfaglig sammensatt for å kunne gi et helhetlig tilbud til våre pasienter.

Våre team består av blant annet; psykologer, leger, sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, fysioterapeuter og pedagoger, alle med videreutdanninger og opplæring innen ulike behandlingsformer. Alle har lang erfaring fra arbeid innen psykisk helse og bred kompetanse innen mange ulike terapiformer.

Vi har også egen psykomotorisk fysioterapeut som jobber både med pasienter individuelt og i grupper.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Hovedinngang Sandnessjøen

Senter for psykisk helse og rus Ytre Helgeland, avd. Sandnessjøen

Prestmarksvn. 1

8800 Sandnessjøen

Kurs og møter

 • Psykisk helse og rus - pårørendekurs
  Lærings- og mestringskurs for deg som er pårørende til pasienter med alvorlige psykiske og/eller rusrelaterte lidelser.
  Psykisk helse og rus - pårørendekurs
  Dato kommer