Fysioterapeuter

Fysikalsk medisin og rehabilitering (FMR)

FMR er lokalisert ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen, men tar imot pasienter fra hele Helgeland. Avdelingen er organisert i to poster, fysikalsk medisinsk post og rehabiliteringsmedisinsk post. Det gis tilbud til pasienter som trenger utredning, vurdering og rehabilitering innen spesialisthelsetjenesten. Tilbudet omfatter både poliklinisk vurdering og behandling, dagbehandling og døgnbehandling.

Rehabiliteringsmedisinsk enhet

Rehabiliteringsmedisinsk post

Kontakt: 75 66 05 50  

 

Fysikalsk medisinsk enhet

Fysikalsk medisinsk poliklinikk

Helse i Arbeid-senteret

Slik finner du fram

En bygning med rødt tak

Helgelandssykehuset Sandnessjøen

Prestmarkvn. 1

8800 Sandnessjøen