Diagnose

Nyre- og urinveisstein, Mosjøen

Nyresteiner dannes ved at noe av innholdet i urinen felles ut og forsteines. Steinene kan bli liggende i ro på samme sted uten å gi symptomer, for eksempel i nyrebekkenet. Det kan også vandre nedover gjennom urinlederne. Her kan de sette seg fast og helt eller delvis blokkere for urinstrømmen. Dette kan forårsake smerter og eventuelt skade på nyrene.

Nyresteinsanfall kan være svært smertefullt, men som oftest kommer steinene ut av seg selv. Hvis de ikke gjør det, finnes det god behandling.

Nyrestein er harde utfellinger som dannes i nyrebekkenet. De består av avfallsstoffer fra urinen. Steiner kan også befinne seg i urinblæren eller urinlederne. Urinlederne er tynne rør fra nyrebekkenet til blæren. De kalles også ureter.

Steiner kan ligge i nyrebekkenet uten å gi symptomer. Smertene starter ofte når steinene løsner og beveger seg med urinstrømmen. Små steiner kan komme ut uten at det merkes. Større steiner kan skrape mot innsiden av urinlederne og sette seg fast. Dette kan være svært smertefullt.

Det finnes fire hovedtyper nyrestein:

  • Kalsiumstein er den vanligste typen. Kalsiumstein inneholder grunnstoffet kalsium samt oksalat og/eller fosfat.
  • Urinsyrestein dannes hvis det er for mye urinsyre i urinen. Urinsyre er et avfallsstoff som dannes når mat fordøyes.
  • Infeksjonsstein (struvittstein) dannes ved tilstedeværelse av visse typer bakterier.
  • Cystinstein dannes ved en sjelden tilstand som kalles cystinuri.

Les mer på helsenorge.no

Henvisning og vurdering

Det er fastlegen som henviser deg til utredning ved mistanke om stein i nyre eller urinveier. Henvisningen vurderes av spesialist i urologi ved urologisk poliklinikk.

Stein i nyre og urinveier kan også forårsake akutt innleggelse på sykehus hvor du blir undersøkt, observert, og eventuelt får behandling for smerte og infeksjon.

Primærhelsetjenesten henviser til spesialist i urologi med opplysninger om:

  • Smerteproblematikk
  • Blod i urinen
  • Residiverende urinveisinfeksjoner
  • Resultat av CT-urinveier

Utredning

Når henvisningen er vurdert får du innkalling til utredning og samtale med urolog. Behandlingen er avhengig av lokalisasjonen på steinene, størrelsen og symptomene.

Dersom utredningen viser at du har stein som er større enn 2 cm, vil du bli henvist til Urologisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, i Tromsø.

Behandling

Det er flere alternativer for behandling, den mest bruke behandlingsformen er sjokkbølgebehandling ESWL (Extracorporeal Shock Wave Litotripsy). ESWL kan ikke brukes ved stein i nedre urinledere.

Det kan også være aktuelt å hente ut steiner ved hjelp av ureterorenoskopi. Da bruker vi et kikkehullsinstrument som føres gjennom urinrøret til urinblæren, og derfra gjennom urinlederen og frem til steinen.

Det er også mulig å behandling ved hjelp av innstikk gjennom huden (nefrolitotomi), eller i sjeldnere tilfeller ved vanlig åpen operasjon. Åpen operasjon er kun nødvendig i mindre enn 2 prosent av de tilfellene hvor kirurgisk behandling må benyttes.
 

 

Dersom du har urinveisstein som er større enn 2 cm, vil du bli henvist til Universitetssykehuset i Nord-Norge, UNN, for en behandling som kalles Perkutan knusing. Nyre- og urinveisstein, perkutan knusing


Oppfølging

Etter utskriving blir du fulgt opp av fastlegen.

Kontakt

Helgelandssykehuset Mosjøen Kirurgisk 5-dagers post med dagkirurgi Mosjøen

Kontakt Kirurgisk 5-dagers post med dagkirurgi Mosjøen
En bygning med parkeringsplass og snø på bakken

Helgelandssykehuset Mosjøen

Vefsnvn 25/27

8650 Mosjøen