Forskningsgruppe - Gynekologi og Fødsel

Vi forsker på gynekologi og fødsel med fokus på miljøgifters effekt på gravide og nyfødte i Kambodsja. Et annet prosjekt handler om samtaler for kvinner med fødselsangst, og hvordan kvinnene opplevde disse samtalene, fødselen og tiden etterpå.

Margit Steinholt - Sandnessjøen

Margit Steinholt er Ph.D. kandidat ved NTNU, Trondheim. Institutt for sykepleie og helsevitenskap. Prosjektet er i samarbeid med UiT, NTNU og forskningsinstitusjoner i Kambodsja. Arbeidet er en del av Margit sin Ph.D.

 
Persistent toxic substances and possible adverse health effects for pregnant women and their children. (Ph.D. arbeid): 
Steinholts forskningsprosjekt har sin bakgrunn i at hun fra 2004 til 2015 var engasjert i opplæring av jordmødre i noen av de fattigste områdene i Kambodsja. Hennes veileder Jon Øyvind Odland har siden sist på 1980 -tallet forsket på miljøgifters effekt på gravide og nyfødte (AMAP Assessment 2015), og det ble derfor naturlig å lage en studie i Kambodsja. Både Odland og Steinholt er gynekologer. I studien har de valgt ut to landsbyer som ligger ca 100 kilometer fra hverandre. Det er tatt blodprøver fra 194 kvinner som alle var i ca. 32. svangerskapsuke. 
 
To kvinner på legekontor i Kambodsja

Planlegging av blodprøvetaking av gravide kvinner

Blodprøvene er analysert for en rekke sprøyte- og insektsmidler i tillegg til tungmetaller som arsenikk, kvikksølv, bly, kobolt og mangan. Barna er undersøkt ved fødsel, og noen av ungene er også testet fysisk og kognitivt ved 18 måneders alder. Første artikkel i studien er publisert. Den viser overraskende funn: Kvinnene og barna fra den fattigste landsbyen er kortere og veier mindre enn studiepopulasjonen fra den andre landsbyen. Det er ingen etniske forskjeller som skulle kunne forklare avviket. Vår teori er at jentebarn i fattige områder systematisk får for lite kalorier til at de oppnår sitt vekstpotensialet (Steinholt et al, 2019). I de følgende artiklene skal de se om stunting er assosiert til nivå av miljøgifter i blod hos mor.

Kvinner og barn padler i en kano i Kambodsja

Kvinner og barn på vei mot blodprøvetaking

Margit Steinholt vant Helgelandssykehusets Forskningspris for 2019
 
Referanser
          AMAP Assessment 2015: Human Health in the Arctic,  Arctic Monitoring and Assessment Programme, 2015 Citation AMAP Assessment 2015: Human Health in the Arctic. Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP),Oslo, Norway. ISBN – 978-82-7971-093-6 c.
          Steinholt M, Ha SO, Houy C, Odland JØ, Odland ML. (2019). An Increased Risk of Stunting among Newborns in Poorer Rural Settings: A Cross-Sectional Pilot Study among Pregnant Women at Selected Sites in Rural Cambodia.  Int. J. Environ. Res. Public Health. 16(21), 4170. https://doi.org/10.3390/ijerph16214170.

Carola Karl Urvik - Sandnessjøen

Dame med mørkblondt hår i jordmoruniform

Carola Karl Urvik

Carola Karl Urvik  er utdannet jordmor fra Klinikum Kassel, Tyskland (1995-1998). Hun er også utdannet hos «Kirchröder Turm», et videreutdanningstilbud for selvstendig jordmorvirksomhet over to år (2000 - 2002). Undervisningen omfattet fagene fødselshjelp, barnesykdommer, samfunnsfag, psykologi, yrkeslære og yrkesrelatert rettslære, treningsenheter om kommunikasjon og fortløpende praksisvurdering, løsningsorientert veiledning, samt omfattende utdanning i ammeveiledning i samsvar med WHO/UNICEF sine kriterier. 
 
Hun jobbet som selvstendig næringsdrivende i egen, privat fødestue sammen med flere kolleger fra 1998-2003. Hun flyttet deretter til Norge november 2003 og begynte å jobbe i Mosjøen/fødestue sommeren 2004 og har vært fast ansatt i Sandnessjøen siden januar 2007 i 85%. I perioden september 2011-juni 2015 tok først hun videreutdanning på Høgskolen i Nesna (Nord universitet) rettet inn mot seksualitet, seksuelle overgrep og misbruk, og senere innen Flerkulturell forståelse.
 
Prosjekt samtaletilbud for gravide kvinner ble opprettet i 2013 med en varighet på to år. Bakgrunnen var et ønske om å kunne gi et tilbud til en gruppe gravide kvinner som ga uttrykk for at de er redde for å føde, eller med ønske om keisersnitt av ulike grunner. Tilbudet i form av samtaler skulle gjøre det mulig å åpne opp for erfaringer kvinnene hadde gjort tidligere i livet. Etter endt prosjektperiode ble det skrevet en evalueringsrapport, og samtaletilbudet er nå blitt et ukentlig poliklinisk tilbud på fødeavdelingen i Sandnessjøen.
For å få en dypere forståelse av kvinnenes opplevelser av samtalene og hvilken betydning disse har hatt for fødselsopplevelsen, ble det søkt om forskningsmidler fra Helgelandssykehuset for å gjennomføre dybdeintervjuer med kvinner fra prosjektperioden. En artikkel fra denne intervjustudien er under utarbeidelse. 
 
Les mer om:
Sist oppdatert 19.12.2023