Hjelpemiddel for å sette inn urinkateter hos kvinner

Oppfinnelsen skal gjøre det enklere både for helsepersonell og for pasienten å få innlagt urinkateter.

Unk kvinne med blondt hår i sykepleieruniform

Oppfinner Marie Steinfjell

Oppfinner og prosjektleder Marie Steinfjell
Marie Steinfjell er utdannet sykepleier fra Nord universitetet i 2015 og startet like etter på medisinsk avdeling  ved Helgelandssykehuset i Mo i Rana.  Marie er født og oppvokst på Alteren i Rana. Steinfjell har koordinert prosjektet i et innovasjonslandskap av forskjellige eksterne aktører.
 
Prosjektet fikk innovasjonsmidler fra Helse Nord for å ta ideen til markedet. Hun har også fått bidrag fra Helgelandssykehuset med frikjøp av arbeidstid fra medisinsk avdeling på Mo og finansiell støtte fra innovasjonsutvalget på Helgelandssykehuset. Også Innovasjon Norge støtter prosjektet. Andre samarbeidspartnere er Kunnskapsparken Helgeland, Onsagers patentbyrå og Proventia.
Det hun nå skal jobbe mot er å få produktet CE-merket som medisinsk utstyr, og til det trenger hun godkjenning fra REK og Legemiddelverket. 
 
Les mer om prosjektet her
 
Sist oppdatert 22.04.2024