Mobil Spesialisthelsetjeneste på Helgeland

Prosjektet Mobil spesialisthelsetjeneste på Helgeland har som mål å vurdere ulike mobile løsninger for lokale spesialisthelsetilbud på Helgeland, for å redusere pasienters reisetid og -kostnad, og øke den opplevde ivaretakelsen

Mann med bakoverkjmmet gråsort hår

Pål Madsen - Prehospitale tjenester

Direktør Prehospitale tjenester Pål Madsen.
Pål Madsen er legeutdannet ved Universitetet i Tromsø og er spesialist i anestesiologi. Han har arbeidet med prehospitale tjenester mange steder i landet og har særlig erfaring fra luftambulansetjeneste. Han er nå enhetsdirektør ved Prehospitale tjenester, Helgelandssykehuset HF. 
 
Prosjektet Mobil spesialisthelsetjeneste på Helgeland har som mål å vurdere ulike mobile løsninger for lokale spesialisthelsetilbud på Helgeland, for å redusere pasienters
reisetid og -kostnad, og øke den opplevde ivaretakelsen. Prosjektet pågår til november 2021 og er et samarbeid mellom SINTEF Helgeland, Helgelandssykehuset og fem kystkommuner. Det er gitt økonomisk støtte fra Nordland fylkeskommunes regionale forskningsfond. Prosjektledelsen ivaretas av SINTEF Helgeland. Pål Madsen er prosjektleder for Helgelandssykehuset. 

Her kan du lese mer om Mobil spesialisthelsetjeneste

 

Sist oppdatert 22.04.2024