(basert på “Forskningshåndboken, fra idé til publikasjon” OUS)

Forskningsprosessen

Her ligger en veileder til saksgangen mot det å planlegge, forske, dokumentere og sluttføre forskningsprosjektet

Forskningsprosessen

Trinn 0

Ide-, litteratur- og nettverksfase mot prosjekt. Les mer om trinn 0

Trinn 1

Planlegging og intern forankring Les mer om trinn 1

Trinn 2

Godkjenninger (REK, SLV, PVO)

Les mer om trinn 2

Trinn 3

Oppstart og gjennomføring - databehandling/tolkning Les mer om trinn 3

Trinn 4

Anvendelse og publisering - lagring/sletting av data Les mer om trinn 4
Sist oppdatert 24.04.2024