Forskningsprosessen trinn 2

Godkjenninger (REK, SLV, PVO, etc.)

(8) Prosjektleder er ansvarlig for å få på plass godkjenninger før oppstart. Søknad og svarbrev bør også registreres i Helgelandssykehusets administrative systemer (Elements).

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Godkjenninger som må innhentes for prosjektet.

Dette er avhengig av type prosjekt. Alle forskningsprosjekter som involverer mennesker, humant biologisk materiale eller helseopplysninger forutsetter en eller annen form for godkjenning.
Prosjektet kan ikke starte før Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) har gitt sin godkjenning (dersom studien er fremleggingspliktig). REK skal gjøre en etisk forhåndsvurdering av prosjektet ditt dersom du skal bruke personidentifiserbare helsedata for medisinsk forskning, men ikke for kun bruk av anonymiserte data. Tips: Reduser mengden av variabler så mye som mulig! Det er meldeplikt til vårt Personvernombud (PVO)  for alle prosjekter som omhandler personvernopplysninger.  Melding til personvernombudet skal sendes etter godkjenning fra REK og før oppstart av prosjektet. Se også flere lenker under, også til interne godkjenninger. Les mer om relevante prosedyrer i DocMap mappen DS12974 "Planleggings- og oppstartsfase".​

 

Lenker for ekstern godkjenning:

 

Lenker for intern godkjenning:

 • Personvernombudet (PVO) og  (for prosjekter som faller utenfor REKs mandat)
 • Elektronisk registrering av ALLE IKT-, kvalitets- og forskningsprosjekter (ikke medisinteknisk utstyr) i Redcap.
 • Relevante prosedyrer i DocMap mappen DS12974 "Planleggings- og oppstartsfase"
  • Kategorisering av forskning og kvalitetsssikring (RK9909)
  • Registrering av forsknings- og kvalitetsprosjekter (PR58033)
  • Oppstart og forankring (PR48144)
  • Honorering av brukermedvirkning i Helse Nord (RL10048)
  • Oppstart av multisenterstudier (PR48146)
  • Oppstart av studentoppgaver (PR48145)
  • Forskningsdeltakers rettigheter (PR48147)​
  • Informert samtykke i forskning (PR44649)​
  • Sikker lagring av aktive forskningdata (PR58221)
  • Søknad om sikker lagring av data (SJ12460)
  • Avtalemale for multisenterstudier (AV0986)
  • Databehandleravtaler_mal_norsk (AV0629)
  • Avtale om tilgang og taushetsplikt for medarebdier uten direkte ansettlse i foretaket (SJ7434)
  • Arkivering av administrative prosjektdokumenter (PR48148)
 • Se også UNNs prosedyrer og retningslinjer for forskning. De kan finnes på følgende lenke: Rutiner for helseforskning - UNN

Andre nyttige lenker

Forskningsprosessen

 

Sist oppdatert 04.02.2024