Litteratursøk, protokoll- og søknadsskriving

Planlegge forskningsprosjektet - del 2

Få hjelp til å beskrive ideen. Tilgang til forskningslitteratur og litteratursøk. Skrive forskningsprotokoller og -søknader. Budsjett for prosjektet. 

Sist oppdatert 24.04.2024