Planlegge forskningsprosjekt - del 2 - Litteratursøk

Forskningslitteratur

God kvalitet på artikler er viktig​

Sykehus er kunnskapsbaserte virksomheter. God tilgang til oppdatert faglitteratur er helt grunnleggende for ansatte i en kunnskapsbasert virksomhet som et sykehus er. Det være seg forskeren som er i ferd med å utvikle et nytt prosjekt og som da må sette seg inn i det både nytt og gammelt fra feltet han eller hun vil studere. Men det gjelder også klinikeren som er ute etter det siste nye og pålitelige innen behandling av lidelse X.

Kunnskapen vi innhenter gjennom artikler vi finner på nettet skal være pålitelig og ha god kvalitet. Spesielt innen Open Access (OA) er dette et problem. OA er blitt et stort marked hvor for mange "røvertidsskrifter". Disse publiserer artikler mot betaling uten noen form for kvalitetskontroll. Omics er åpenbart en av disse. Men OA tilbyr også tidsskrifter av høy kvalitet, for eksempel tidsskrifter fra BMC, American Psychological Association, Wiley. OA betyr at forfatter eller hans/hennes institusjon betaler for publisering av artikkel og betyr fri, online tilgang til sine forskningsresultater.

Fagartikler av høy kvalitet

Ansatte ved Helgelandssykehuset skal ha god tilgang til fagartikler av høy kvalitet. 

Open Access (OA)

Noen råd om god bruk av OA finner du her:

Helsebiblioteket (HB)

Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell.
Selv om Helsebiblioteket har fått et noe mindre utvalg enn de hadde, vil man fremdeles finne mange gode tidsskrifter med høy kvalitet der. Blant annet er det full tilgang til alle tidsskrifter fra American Psychological Association (PsychARTICLES), noe som er en gullgruve for ansatte som forsker på psykisk helse og rus.

Noen eksempler på tidsskrifter i PsycARTICLES (tallene angir impact factor):
  • Developmental Psychology 2.934
  • Emotion 3.039 
  • European Psychologist 2.174 
  • Journal of Abnormal Psychology 4.642 
  • Journal of Consulting and Clinical Psychology 4.536 
  • Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment 3.289 
  • Psychological Assessment 3.371
  • Psychological Bulletin 13.250 

Tilgangen til tidsskriftene skjer fortsatt via Helsebiblioteket.no. NB! Du må være innlogget  på sykehusets intranett for å få denne tilgangen. 

Abonnement på tidsskriftpakker

​Det har ikke kommet tilbakemelding om behov for å ha fast abbonnement på andre artikkeldatabaser enn PsychARTICLES.  I løpet av 2020-2022 hadde vi ingen  forespørsler fra ansatte etter andre artikkelsamlinger. 

 

Tilgang til andre artikler under betalingsmur og fagbøker

Dersom det er behov for enkeltartikler fra journaler under betalingsmur, eller fagbøker,  så vil sykehuset fortløpende refundere utgifter for disse fra ansatte som forsker. Regning kan sendes til forsknings- og innovasjonssjef.  ​

 

​​Gratis opplæring i bruk av Endnote

Universitetbiblioteket (Universitetet i Tromsø)​ tilbyr gratis digitalt kurs i bruk av Endnote​​Det er mulig å lage et personlig bibliotek ved å importere detaljer og selve artikkelen i Reference Manager eller EndNote. Der er da enkelt å lage referanselister i Word avhengig av hvilken referansestil som velges.

Litteratur & litteratursøk

En grundig litteraturgjennomgang innen det aktuelle fagfeltet og problemstillingen som ønskes besvart er nødvendig. Denne prosessen supplerer og utvikler ideen, og gir svar på om prosjektet kan bidra til å belyse problemstillingen.  Målet er å få et tydelig forskningspørsmål og en definert plan for studiedesign. Litteratursøk gjøres i ulike bibliografiske databaser, gjerne i samarbeid med en bibliotekar. Dette kan også gjøres selv fra et utvalg av kilder: Bibliografiske databaser som helsebiblioteket,  PubMed (gratisversjonen av Medline), Google Scholar, og EMBASE. For å gjøre fullstendige litteratursøk må det ofte søkes i flere databaser, fordi de har ulikt omfang og innretning. 
Helgelandssykehuset har hatt en fredagforelesning (9/4-2021) der Helse Nord-Trøndelag har beskrevet deres SØK prosjekt (Kunnskapsbasert praksiserfaringer fra SØK-studiet): Hege Selnes Haugdahl, Ph.D, Forskningsrådgiver Helse Nord-Trøndelag -
 

Tilbake til Planlegge forskningsprosjektet - del 2


Sist oppdatert 24.04.2024