Avslutter drop-in hos audiograf

I en periode har det vært mulig å komme til drop-in-time hos audiograf ved Øre, helse, hals poliklinikk ved Helgelandssykehuset Sandnessjøen. Nå avvikles prøveprosjektet.

Beate Johansson, kommunikasjonsrådgiver
Publisert 26.04.2023
Høreapparat

- Det var et tilbud til pasienter med høreapparat som kunne komme innom for å få hjelp til småreparasjoner og innstillinger. Tilbudet pågikk i tre måneder, forteller Ann Kristin Gaustad Solvang, enhetsleder ved Øre, nese hals.

Tilbudet avvikles da det for tiden kun er to audiografer ved sykehuset.

- Ventetiden har økt, og dette er nok et tilbud som er lettere å gjennomføre når alle er til stede igjen.

Enhetslederen forteller om lange timelister, og timebøkene er stort sett fulle fram til sommeren. For å få time må pasienter henvende seg til Øre, nese, hals timekontor på telefon 75 66 01 80.