Diabetesoppfølging

Vedrørende diabetesoppfølging Helgelandssykehuset Mosjøen har vi fortsatt begrenset ressurser på diabetessykepleiere.

Camilla Hjerpås Straum, enhetsleder og konstituert avdelingsleder Medisinsk område Mosjøen
Publisert 12.01.2024
En gruppe fargerike piller

Foto: Colourbox

Vi må prioritere strengt og kun ta inn de pasientene som har rettighet hos oss jamfør nasjonal prioriteringsveileder for diabetes i spesialisthelsetjenesten. 

Vi kommer til å prioritere pasienter med diabetes type 1 og svangerskapsdiabetes.

Når det gjelder diabetes type 2; Pasienter som vil bli vurdert tatt inn:

Anbefalingene gjelder pasienter med dårlig metabolsk kontroll eller senkomplikasjoner, makrovaskulære sykdom eller annen kompliserende sykdom.

Pasienter med velregulert og ukomplisert type 2 diabetes forventes tas hånd om i primærhelsetjenesten.» Ved behov for konkret råd ang medisinsk behandling av diabetes ta kontakt via dialogmelding/forespørsel i DIPS.