Dialogmeldinger til lab og røntgen - negativ applikasjonskvittering

Helse Nord IKT aktiverer automatiske negative applikasjonskvitteringer.

Publisert 28.06.2023
Røntgenmaskin

Helse Nord IKT aktiverer automatiske negative applikasjonskvitteringer dersom det sendes dialogmeldinger til følgende tjenestetyper:

  • Røntgen
  • Medisinsk biokjemi
  • Medisinsk mikrobiologi
  • Nukleærmedisin
  • Patologi
  • Transfusjonsmedisin og immunologi

Negativ applikasjonskvittering vil inneholde følgende avvisningstekst:

"Meldingen er adressert til en tjeneste hos mottaker som ikke støtter dialogmelding. Vennligst ta kontakt via telefon, brev eller ev. rekvisisjon."

Endringen innføres onsdag 13. juni 2023.

Hvis det er noen spørsmål rundt dette, ta kontakt med HN IKT, seksjon for samhandling på e-post: ekstern@hnikt.no eller meldingsansvarlig@hnikt.no

Brukerstøtte: 76 16 64 90