Feilrekvirering av radiologitjenester

Kirkenes og Helgelandssykehuset Sandnessjøen melder om at det for tiden er veldig mye feilrekvirering av radiologiske tjenester fra hele Helse-Nord.

Publisert 03.07.2023
Sist oppdatert 05.09.2023

Ved bestilling av radiologiske undersøkelser via DIPS Interactor vil man ha mulighet til å velge radiologi-tjenesteyter med kortest venteliste. Dette er for tiden Kirkenes og Sandnessjøen.

I Interactor vil mest brukte tjenesteyter komme øverst på lista, foran den med kortest ventetid. Hos nye leger, etter oppgraderinger av journalsystemer eller når journalsystemet er flyttet til sky vil tjenesteyter med kortest venteliste komme øverst. Det vil være slik helt til ønsket tjenesteyter blir vektet ved at den blir benyttet flest ganger.

På grunn av dette kan radiologi-tjenesteytere få opp mot 30 feilsendte røntgenrekvisisjoner pr. dag. De bruker mye ressurser på å rydde i åpenbare feilsendte rekvisisjoner. For pasienten fører dette dessverre til lengre ventetid og potensiell lang reisevei.

Det er sendt inn et endringsforslag til DIPS om at legekontorer settes opp med default sykehus, men inntil det blir løst ber vi dere om å være obs på hvor rekvisisjonen sendes. Vi ber også om at alle nye leger blir godt opplært på dette.​